Skip to main content

Onze school

Voor ouders

Aanmelden nieuwe Leerling

Kalender

DE AMSTERDAMSE MONTESSORI SCHOOL

Welkom op de (nieuwe) site van onze school. Onze school bestaat al meer dan honderd jaar en heeft daarmee een rijke geschiedenis. De school is door de jaren heen op verschillende locaties gehuisvest geweest maar altijd in Amsterdam-Zuid. De school heeft nu twee locaties, één voor de onderbouw op de Albrecht Dürerstraat en één voor de midden- en bovenbouw op de Willem Witsenstraat.  

Montessorionderwijs bestaat al sinds de 19e eeuw en over de hele wereld bevinden zich montessorischolen. In 2020 is wereldwijd de 150e verjaardag van Maria Montessori gevierd. Montessorileerkrachten over de hele wereld zijn overtuigd van de door haar ontwikkelde methode en materialen. Ook op De AMS werken alle leerkrachten volgens de visie van Maria Montessori. Uiteraard is er veel aandacht voor de doorontwikkeling van het onderwijs anno 2021 maar bij alle keuzes die we maken is de montessorivisie leidend.

Maria Montessori was de eerste pedagoog die kinderen observeerde en keek wat kinderen nodig hadden om zich te ontwikkelen. Een uitgangspunt dat juist nu actueel is binnen Passend Onderwijs.  De uitspraak ” Leer het mij zelf te doen” is één van Montessori’s bekendste uitspraken.  Al heel jong willen kinderen dingen zelf doen. Een kind leren om dingen zelf te doen helpt om zelfstandig te worden. De inrichting van ons onderwijs en de ruimtes in de school stimuleren deze ontwikkeling. 

Goed in je vel zitten, je prettig en veilig voelen zien wij als de basis om tot leren te komen. We werken met groepen waar kinderen van diverse leeftijden in zitten. In zo’n heterogene groep is de mogelijkheid om elkaar te helpen maar ook om geholpen te worden. Kinderen leren hier veel van en het voelt natuurlijk. We zorgen voor een goede sfeer in de groepen door allerlei groepsactiviteiten aan te bieden. Van veel externen die onze school bezoeken krijgen we terug dat er zo’n prettige sfeer in de school is en dat de kinderen zo rustig aan het werk zijn.  

Waarom verder nog kiezen voor montessorionderwijs? 

  • Kinderen zijn zelf actief in een omgeving die uitdaagt tot ontdekken, 
  • Kinderen krijgen de kans om hun eigen talenten en interesses te ontwikkelen, 
  • Kinderen houden plezier in leren, alleen en met anderen, 
  • Kinderen leren keuzes maken en plannen, 
  • Kinderen krijgen de begeleiding die is afgestemd op wat ze nodig hebben, 
  • Kinderen ervaren dat leren leuk is en worden gestimuleerd tot een leven lang leren. 

Bent u nieuwsgierig naar onze school, kijk dan verder op onze site of neem contact met ons op.  

Marjolein Spaargaren                                                                                                                   

Directeur De Amsterdamse Montessori School 

Agenda