Aanmelding van een nieuwe leerling

Aanmelden nieuwe leerling

Toelatingsbeleid voor alle Eénpitter basisscholen Amsterdam Centrum/ Zuid

Via de knop hieronder komt u bij het vernieuwde aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid  

Download het aanmeldformulier

De Bovo-scholen hebben een eigen toelatingsbeleid en loting. Hiermee wijken we af van het Stedelijk Toelatingsbeleid. U kunt op het formulier uw voorkeur van éénpitterscholen aangeven, met een minimum van drie scholen. Het formulier levert u in  bij de éénpitterschool waar uw eerste voorkeur naar uitgaat.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze éénpitterscholen bedoeld.

De éénpitterscholen hebben met elkaar een eigen toelatingsbeleid en loting. Onze school hanteert een relatief groot voorrangsgebied (zie kaartje). U heeft daardoor een ruim aanbod van scholen om uit te kiezen. De éénpitterscholen worden vaak gekozen vanwege hun specifieke identiteit. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam.

Een éénpitter is een school met een vrijwillig (ouder)bestuur.  De AMS werkt met behoud van eigen identiteit samen met de andere éénpitterscholen. Deze organisatie heet Federatie BOVO – Eénpitters in Amsterdam.

Als u ook interesse heeft voor scholen die vallen onder het Stedelijk Toelatingsbeleid dan kunt op deze betreffende scholen een aanmeldformulier krijgen en invullen. U kunt deelnemen aan beide lotingen en na afloop definitief besluiten waar u uw kind gaat inschrijven. Wij verzoeken u vriendelijk bij ons kenbaar te maken als u aan beide lotingen deelneemt.

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/

Het formulier is niet bedoeld voor zij-instroom aanmeldingen (kinderen ouder dan 4 jaar). Voor leerlingen ouder dan 4 jaar kunt u contact opnemen met Marjolein Spaargaren (directeur). U kunt een mail sturen naar directie@de-ams.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

In de Kalender vindt u de informatiebijeenkomsten Kennismaken met De AMS voor nieuwe ouders.
De informatiebijeenkomsten (van 9.15 tot 10.00 uur Engels en van 10.15-11.00 uur Nederlands).  Voor het schooljaar 2020-2021 staan gepland voor: 17 september 2020, 24 november 2020, 28 januari 2021, 16 maart 2021, 29 april 2021 en 29 juni 2021.

We verwelkomen u graag en verzoeken u zich aan te melden door een mail te sturen naar: administratie@de-ams.nl

Als we de informatiebijeenkomsten weer op locatie mogen doen dan willen we benadrukken dat de bijeenkomsten bedoeld zijn voor ouders, het is niet de bedoeling dat kinderen meekomen.

Let op:  Bij de administratie kunt u navragen of de info-bijeenkomst op locatie is of digitaal. De info-bijeenkomsten  op locatie vinden ivm Covid-19 plaats in het gymgebouw aan de Albrecht Dürerstraat 36, 1077MA. U komt dan binnen door het hek naar de zandbak achter de school in de Anth. van Dijckstraat. Zie  kaart

Afgaande op de data van het stedelijk beleid en rekening houdend met de vakantiespreiding zijn door de commissie voor komend kalenderjaar de volgende lotingsdata voor de BOVO vastgesteld.

Hierbij de lotingsdata voor komend (school)jaar:

LOTING Geboren tussen Sluitingsdata aanmeldingen Lotingsdata
1. 1 mei t/m 31 augustus 2018  vrijdag 15 oktober 2021
donderdag 28 oktober 2021
2. 1 september t/m 31 december 2018  vrijdag 4 februari 2021  donderdag 10 februari 2022
3. 1 januari t/m 30 april 2019  vrijdag 13 mei 2021  donderdag 19 mei 2022
4. 1 mei t/m 31 augustus 2019  vrijdag 7 oktober 2021  donderdag  13 oktober 2022

Zij-instroom (kind ouder dan 3,5 jaar)

Bij tussentijdse aanmelding van een kind (zij-instroom), ouder dan 3,5  jaar (bijv. bij verhuizing of de wens om van school te wisselen) geldt het volgende:

  • u stuurt hierover een mail naar  administratie@de-ams.nl
  • als er plaats is, neemt de school contact met u op
  • de Interne Begeleider belt de huidige school om inlichtingen
  • de Interne Begeleider bespreekt de aanmelding met de betrokkenen uit de betreffende bouw
  • uw kind wordt uitgenodigd om 1 of 2 dagdelen in de klas te komen
  • de leerkracht bespreekt zijn/haar bevindingen met de Interne Begeleider
  • u ontvangt bericht over het besluit of uw kind in de klas en op de school past
  • het onderwijskundig verslag wordt van de vorige school opgevraagd.

Aanmelden Peuter

Aanmelden van een peuter bij Combiwel
Voor de twee -en driejarigen biedt de AMS samen met Combiwel voor Kinderen de voorschool aan in een gebouw aan het schoolplein van de onderbouw. De peuters krijgen op een speelse wijze plezier in naar school gaan en leren samen spelen en ‘werkjes doen’. Ze kunnen twee of meer ochtenden van de week naar de voorschool komen, maar de voorkeur heeft minimaal drie ochtenden. Er is een vaste indeling van de ochtend, waarbij getracht wordt de kinderen altijd enige tijd buiten te laten spelen.

52.351,4.8707

Hoofdadres: Willem Witsenstraat 14 | 1077 AZ Amsterdam | 020 3057878 | Alle contactgegevens