Skip to main content

Aanmelding van een nieuwe leerling

Aanmelden nieuwe leerling

Toelatingsbeleid voor alle Eénpitter basisscholen Amsterdam Centrum/ Zuid

Via de knop hieronder komt u bij het vernieuwde aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid  

Download het aanmeldformulier

De Bovo-scholen (éénpitters) hebben een eigen toelatingsbeleid en loting. U kunt op het formulier uw voorkeur van aangeven, met een minimum van drie scholen. Het formulier levert u in  bij de BOVO-school waar uw eerste voorkeur naar uitgaat.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze BOVO-scholen bedoeld.

De BOVO-scholen hebben met elkaar een eigen toelatingsbeleid en loting. Onze school hanteert een relatief groot voorrangsgebied.  U heeft daardoor een ruim aanbod van scholen om uit te kiezen. De BOVO-scholen worden vaak gekozen vanwege hun specifieke identiteit. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam. Informatie over het voorrangsgebied kunt u krijgen bij onze secretaresse Nina, 020-3057878.

Een éénpitter is een school met een vrijwillig (ouder)bestuur.  De AMS werkt met behoud van eigen identiteit samen met de andere éénpitterscholen. Deze organisatie heet Federatie BOVO – Eénpitters in Amsterdam.

Als u ook interesse heeft voor scholen die vallen onder het Stedelijk Toelatingsbeleid dan kunt op deze betreffende scholen een aanmeldformulier krijgen en invullen. U kunt deelnemen aan beide lotingen en na afloop definitief besluiten waar u uw kind gaat inschrijven. Wij verzoeken u vriendelijk bij ons kenbaar te maken als u aan beide lotingen deelneemt.

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/

 

Informatiebijeenkomsten Kennismaken met De AMS voor nieuwe ouders.

Tijdens de bijeenkomst vertelt de directeur u over het montessorionderwijs op onze school en kunt u een kijkje nemen in de onderbouwklassen. De informatiebijeenkomst  wordt in de Onderbouw aan de Albrecht Dürerstraat 36, 1077MA gehouden. Zie  kaart

De bijeenkomst begint om 9.15 uur in het Nederlands en om 10.15 uur in het Engels. Aanmelden is niet verplicht.

Voor het schooljaar 2023-2024 staan de bijeenkomsten gepland op:

 • 19 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 28 november 2023
 • 7 februari 2024
 • 9 april 2024
 • 15 mei 2024
 • 9 juli 2024
 • 17 september 2024

Afgaande op de data van het stedelijk beleid en rekening houdend met de vakantiespreiding zijn door de commissie voor komend kalenderjaar de volgende lotingsdata voor de BOVO vastgesteld.

Hierbij de lotingsdata voor komend (school)jaar:

LOTING Geboren tussen Sluitingsdata aanmeldingen Lotingsdata
1. 1 mei t/m 31 augustus 2021  donderdag 17 oktober 2024
donderdag 24 oktober 2024
2. 1 september t/m 31 december 2021  donderdag 20 februari 2025  donderdag 27 februari 2025
3. 1 januari t/m 30 april 2022  woensdag 21 mei 2025  woensdag 28 mei 2025
4. 1 mei t/m 31 augustus 2022  donderdag 23 oktober 2025  donderdag 30 oktober 2025

Zij-instroom (kind ouder dan 3,5 jaar)

Bij tussentijdse aanmelding van een kind (zij-instroom), ouder dan 3,5  jaar (bijv. bij verhuizing of de wens om van school te wisselen) geldt het volgende:

 • als er plaats is, neemt de school contact met u op
 • de Interne Begeleider belt de huidige school om inlichtingen
 • de Interne Begeleider bespreekt de aanmelding met de betrokkenen uit de betreffende bouw
 • uw kind wordt uitgenodigd om 1 of 2 dagdelen in de klas te komen
 • de leerkracht bespreekt zijn/haar bevindingen met de Interne Begeleider
 • u ontvangt bericht over het besluit of uw kind in de klas en op de school past
 • het onderwijskundig verslag wordt van de vorige school opgevraagd.

Voor de aanvraag zij-instroom graag dit online formulier invullen

Meld uw kind aan voor zij-instroom

Meer informatie als uw kind nog geen Nederlands spreekt.

Aanmelden Peuter

Aanmelden van een peuter bij Combiwel
Voor de twee -en driejarigen biedt de AMS samen met Combiwel voor Kinderen de voorschool aan in een gebouw aan het schoolplein van de onderbouw. De peuters krijgen op een speelse wijze plezier in naar school gaan en leren samen spelen en ‘werkjes doen’. Ze kunnen twee of meer ochtenden van de week naar de voorschool komen, maar de voorkeur heeft minimaal drie ochtenden. Er is een vaste indeling van de ochtend, waarbij getracht wordt de kinderen altijd enige tijd buiten te laten spelen.