Skip to main content

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven vóór schooltijd, tussen 08.15 en 08.25 uur. Wij maken ons dan niet ongerust. Bovendien moet de school afwezigheid van leerplichtige leerlingen (vanaf 5 jaar) registreren.

Onderbouw:
020-4700566 

Midden- en bovenbouw:
020-3057878 

Wanneer een kind door ziekte en/of ongeval langdurig verzuimt, kan de school een beroep doen op de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis, het ABC of de Educatieve Voorziening van het VU Ziekenhuis of het AMVC. U kunt hierover informatie krijgen bij de Interne Begeleider of de directie.