Skip to main content

Activiteiten tijdens schooluren

Verkeersexamen

Alle kinderen van groep 7 doen het theoretisch verkeersexamen. Dit bestaat uit een mondeling en een schriftelijk deel. Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens.

Het Theoretisch Verkeersexamen wordt afgenomen in groep 7 en het Praktisch Verkeersexamen in groep 8. De examinatoren komen naar scholen om het Theoretisch Verkeersexamen af te nemen. In groep 8 kunnen leerlingen  het Praktisch fietsexamen doen. Het Theoretisch Verkeersexamen test de kennis van de verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Ieder schooljaar worden er nieuwe vragen en oefenmaterialen ontwikkeld om de kennis van de kinderen te toetsen en het verkeersgedrag van kinderen in Amsterdam te helpen verbeteren.

Het examen bestaat uit een schriftelijk (klassikaal) gedeelte met een fotopresentatie en een mondeling gedeelte. Met een iPad, fietsen, auto’s, poppetjes en verkeersborden bespreekt de examinator verkeerssituaties met twee leerlingen. Zie ook:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersveiligheid/verkeersplein/index/map-2-4-12/theoretisch/

 

Schoolzwemmen groep 4

start:  februari 2024
eind:  juli 2024
Gezocht: ouders voor de begeleiding van de groep

De kinderen gaan onder begeleiding van de gymleerkracht en twee hulpouders  naar het De Mirandabad.

Om de kinderen goed in te kunnen delen moeten zij allemaal een kopie van hun hoogste zwemdiploma mee nemen. De kopietjes moeten worden ingeleverd bij de eigen leerkrachten, die ze vervolgens meegeven aan de gymleerkracht. Kinderen zonder (kopie van) een diploma beginnen automatisch in het ondiepe bad. Het omkleden kost meestal erg veel tijd. Denk aan gemakkelijke, losse kleding (geen maillot, strakke leggings).

Hulpouders kunnen zich inschrijven op de lijst aan de kelderdeur (begane grond W.W.straat). De kinderen nemen hun badkleding (zwembroek, bikini of badpak) en handdoek mee in een stevige, grote tas (bijvoorbeeld een herbruikbare boodschappentas).  We zwemmen dit jaar helemaal tijdens schooltijd. Uw kind kan dus op de gewone tijd naar school. Het busvervoer is geregeld.  De hulpouders gaan mee met de bus, houden toezicht bij de kleedkamers en helpen bij het opbergen van de kleding. Een leuke manier om eens een les schoolzwemmen op het droge mee te maken. De zwemdata staan in de kalender.

In de weken voorafgaand aan het kledingzwemmen (bijvoorbeeld Survivalzwemmen) krijgen alle kinderen een brief van het bad. Ook voorafgaand aan het afzwemmen krijgen kinderen die in aanmerking komen voor het afzwemmen een brief. Er zijn dus geen vaste data voor afzwemmen.

Muzieklessen

In de midden- en bovenbouw komen vakleerkrachten van Muziekschool Amsterdam muzieklessen verzorgen.  Zij komen om de week zelf en de andere week geeft de leerkracht een les.

De lessen sluiten aan bij de thema’s  van het KOO, feestdagen en seizoenen.

Eindtoets

Het is een aantal ochtenden heel stil in het hoofdgebouw, groep 8 maakt de eindtoets. De andere kinderen weten dit en doen erg hun best stil te zijn in de hal en in de klas. De kinderen in de bovenbouwen zitten een aantal dagen niet in hun eigen groepjes, maar in ouderwetse rijtjes, uit elkaar, te werken. Het is een lange zit, maar net als de andere jaren houden de kinderen het goed vol stil door te werken.

De IEP eindtoets is in februari, nadat de achtste groepers zich hebben opgegeven voor een vervolgschool.
De Kernprocedure regelt de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De regels uit de Kernprocedure gelden voor alle leerlingen die in Amsterdam naar het voortgezet onderwijs gaan. 

Mediatheek

De school streeft ernaar de mediatheek iedere dag open te stellen. Kinderen kunnen lees- en informatieboeken lenen en aan werkstukken werken. De boeken blijven op school. Leerkrachten en enthousiaste ouders helpen de kinderen met het uitzoeken van geschikte boeken. Als u wilt meedraaien in de mediatheek om kinderen te helpen met het uitzoeken van geschikte boeken. U kunt contact opnemen met Carolien of Diddy. (carolien@de-ams.nl of diddy@de-ams.nl)

Sportdag

Aan de sportdag doet de hele school mee, behalve de peuters. De sportdag is ieder jaar in het Amsterdamse Bos (soms bij uitzondering in het Olympisch Stadion). Na de lunch is er een voetbalwedstrijd tussen de 8e-groepers en de leerkrachten. De sportdag is normaal 1 keer per jaar.

Gymles

De Amsterdamse Montessori School vindt bewegingsonderwijs heel belangrijk. Het helpt ruimtelijk inzicht vergroten, bevordert de sociale ontwikkeling en de grove en fijne motoriek.

Het is goed als iedereen plezier heeft in de gymles en een intensief en veelzijdig aanbod ervaart. Alle kinderen krijgen twee keer per week gymles van de vakleerkracht. In de onderbouw gebeurt dat in het speellokaal, in de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen les in de gymzaal op het schoolplein. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben voor de gymles een gymtas nodig in de kleur van de klas, flexibele gymschoenen met licht gekleurde zool, een donkere sportbroek en een wit of lichtgekleurd T-shirt. 

Schooltuinen

De zesde groepers tuinieren bij de Amsterdamse Schoolwerktuinen. De kinderen leren bij deze lessen in theorie en praktijk hun eigen stukje grond van ongeveer 20 m2 te bewerken. De lessen beginnen vroeg in het voorjaar en gaan in groep 7 door tot in december. 

Wanneer u wilt weten hoe het er daar uitziet, dan bent u altijd van harte welkom op de jaarlijkse open dagen van de schooltuinen. Klik hier voor meer informatie.

ICT op school

In alle klassen zijn meerdere computers en/of laptops en I-pads aanwezig. Deze zijn via een netwerk aangesloten op een centrale server, beheerd door vakmensen. De kinderen kunnen werken met een tekstverwerkingsprogramma om verhalen, werkstukken presentaties te maken en kunnen werken met verschillende onderwijskundige programma’s zoals Rekentuin, Taalzee en Bouw!.