Skip to main content

Bovenbouw

Hoe gaat het in de bovenbouw?

In de bovenbouw hebben we de groepen 6, 7 en 8 gecombineerd, met kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar.

Het grootste deel van de tijd werken de kinderen in de bovenbouw zelfstandig of samen aan doelen die zij leren stellen. Ze werken met een agenda om hun dagelijks werk zelf in te plannen. Daarnaast wordt er veel samengewerkt aan opdrachten en presentaties en wordt er aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten.

In de onder- en middenbouw is het voor het kind belangrijk om concreet handelend met materiaal te werken. In de bovenbouw kunnen kinderen in steeds hogere mate abstract denken. Het montessorimateriaal neemt daardoor in de bovenbouw een minder belangrijke plaats in en wordt aangevuld met realistisch taal- en rekenwerk.

Taal

In de bovenbouw leren de kinderen onder andere werkwoordspelling. Van het vinden van de persoonsvorm tot het juist spellen van de verleden tijd van racen. De bovenbouw werkt net als de middenbouw met de Taaldoenkast. Met de taalsymbolen worden de woordsoorten geoefend. Het pijlenmateriaal wordt gebruikt bij het redekundig ontleden.

Rekenen

Het rekenen in de bovenbouw gebeurt vooral op abstract niveau. De rekenkaarten zijn gesorteerd op onderwerp waardoor de kinderen inzicht krijgen in de leerdoelen. Ook worden montessorimaterialen gebruikt bijvoorbeeld bij het aanleren van de decimale getallen. Hierbij heeft het materiaal dezelfde kleuren en structuren als het materiaal dat ze uit de middenbouw gewend zijn.

Kosmisch onderwijs en opvoeding (KOO)

De algemeen vormende vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden gegeven in thema’s en projecten, het kosmisch onderwijs. We werken met de methode van DaVinci. Hierbij worden kennis en maatschappelijke en sociale ervaringen tegelijk verworven. Menselijke beschavingen zijn het uitgangspunt voor de thema’s. In de bovenbouw komen in een driejaarlijkse cyclus, 9 thema’s aan bod. Van Egyptenaren en Vikingen tot de nieuwste tijd. De kinderen leren zelf onderzoek te doen door hun eigen onderzoeksvragen uit te werken.

Schoolreis

Naast uitstapjes naar cultuurinstellingen en een uitje naar de boerderij, gaat de bovenbouw begin oktober op driedaags schoolreis. Het groepsproces staat deze dagen centraal. We wisselen de locatie af in een driejaarlijkse cyclus, zo komt elke leerling in principe op alle drie de schoolreislocaties.