Skip to main content

Middenbouw

Hoe gaat het in de middenbouw?

In de middenbouw hebben we de groepen 3 t/m 5 gecombineerd, met kinderen van ca. 5 t/m 9 jaar.

Wanneer een kind in de middenbouw komt, ziet het naast de vele nieuwe materialen ook bekende materialen uit de onderbouw. Maria Montessori noemt dit de doorgaande lijn. In de onderbouw maken de kleuters bijvoorbeeld kennis met de grote getallen door middel van het Gouden Materiaal en getalkaarten in bepaalde kleuren, in de middenbouw wordt het cijferend rekenen verder uitgebouwd met het fichesspel, dat werkt met dezelfde getalkaarten en kleuren.

Lezen

In de onderbouw leren de kinderen al veel letters en kunnen zij eind groep twee vaak al een aardig woordje lezen. In de middenbouw wordt het lezen verder ontwikkeld met behulp van veel leeswerkjes, rijmopdrachten en boekjes. De middenbouw heeft haar eigen kleine bibliotheek, met boeken op verschillende leesniveaus. Daarnaast mogen de kinderen ook naar de schoolmediatheek.

Taal

De middenbouw werkt met de Taaldoenkast. De kinderen oefenen daarmee met de spellingregels en de algemene taalvaardigheid. Kinderen mogen vrij kiezen uit de vele opdrachten die zijn verdeeld in de overkoepelende thema’s:

• Taal & de basis
• Taal & ik
• Taal & expressie
• Taal & wereld

Met de opdrachten uit de taaldozenkast in combinatie met de taalsymbolen worden de woordsoorten geoefend. Ook wordt in de middenbouw al een begin gemaakt met het redekundig ontleden aan de hand van het pijlenmateriaal.

Rekenen

Het rekenen leren de kinderen met het concrete Montessorimateriaal. Dit materiaal helpt kinderen inzicht verwerven in de vier hoofdbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het materiaal kent een opbouw van concreet via symbolisch materiaal naar abstrahering. Bijvoorbeeld het delen. Dat wordt eerst aangeboden met het eerlijk verdelen van boontjes in bakjes (pindastel) naar het verdelen van kralen die 1 voorstellen op een deelbordje om tenslotte over te gaan tot de echte deelsommetjes.

Kosmisch onderwijs en opvoeding (KOO)

De algemeen vormende vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden gegeven in thema’s en projecten, het kosmisch onderwijs. Werkstukken spelen hierbij een belangrijke rol. Met ondersteuning van bijvoorbeeld de dierenbak wordt geleerd hoe je een werkstuk opbouwt en informatie verzamelt. We werken met de methode van DaVinci, ontwikkeld door mensen met een montessori-achtergrond. De KOO-lessen zijn gericht op onderzoekend leren. Thema’s zijn verdeeld over drie jaar met in elk jaar vier deelthema’s:

Jaar 1: Wie ben ik, samen op de wereld, de wereld in de toekomst en over polen en planeten.

Jaar 2: lang geleden, schatten van de aarde, weer en water en van ridders tot ruimtevaart.

Jaar 3: Het begin, het leven in en rond het water, het leven op het land en de eerste mens.

Schoolreis

In de middenbouw gaan we elk jaar op schoolreis! Naast de bezoeken aan musea zoals Naturalis en Nemo gaan wij ook op een driedaags schoolreisje naar de bossen van Austerlitz. Drie dagen van de hele dag hutten bouwen, voetballen, spelletjes spelen, allerlei workshops, levend stratego, samen eten, samen slapen en natuurlijk de bonte avond!