Skip to main content

Onderbouw

Hoe gaat het in de onderbouw?

In de onderbouw hebben we groep 1 en 2, met kinderen in de leeftijd 4 t/m 6.

Een dag in de onderbouwklas op de AMS

Natuurlijk is elke dag weer net even anders maar om jullie (nieuwe ouders, belangstellende ouders, nieuwe leerkrachten of andere geïnteresseerden) een eerste indruk te geven over hoe het is op deze fantastische school, is dit artikel gemaakt.

8.35-8.50

De kinderen worden verwelkomd door de leidster bij de deur. De leidster neemt de tijd om het kind individueel te begroeten en de overgang van thuis naar school zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Wanneer de kinderen over de drempel zijn lopen zij hun eigen rijke leeromgeving binnen. De kinderen hebben samen met de leidsters de verantwoordelijkheid over de klas wat de klas dus ook echt van hen maakt. Binnen deze ‘mini ’maatschappij gelden de normen, waarden en afspraken die samen met de kinderen zijn bedacht. Alle prachtige Montessorimaterialen staan netjes op een vaste plek in de kast. Alles is op ooghoogte van de kinderen zodat zij overal zelf bij kunnen. De kinderen hebben allemaal een eigen tafel en stoel. Zo hebben zij een eigen plek als vaste basis.

Eenmaal in de klas verzorgen de kinderen eerst hun eigen plantje. Wanneer deze geen water nodig heeft wordt er voor het plantje een plekje gezocht ergens op de vensterbank.

Na het opvouwen van het kleedje mogen de kinderen meteen aan het werk.

De kinderen beginnen de activiteit waar hun eigen voorkeur naar uitgaat. Zij mogen dit doen op hun eigen tempo en kiezen de verwerking bij het materiaal waar zij op dat moment zin in hebben. Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen zelf kiezen of ze het werk op hun eigen tafel willen doen of op een kleedje op de grond.

Onze kinderen leren van jongs af aan zelfstandig keuzes te maken, oplossingsgericht te werk te gaan en krijgen veel begeleiding bij het ontwikkelen van een goede werkhouding. Daarnaast werken wij in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat er meerdere leerjaren in een klas zitten. Hierdoor kunnen de oudere kinderen de jongere kinderen inspireren bij hun werkkeuze maar ook helpen. Oudere kinderen krijgen de verschillende vaardigheden vaak nog beter onder de knie door andere kinderen te helpen en het aan een ander voor te doen.

8:50

Alle kinderen zijn nu binnen en veel daarvan hebben al een eerste werkje gepakt. De kinderen genieten van veel vrijheid tijdens het werken. De leidsters vertrouwen de kinderen veel vrijheden toe; de vrijheid van werkkeuze, van werktempo, van beweging, van herhaling en de vrijheid om te overleggen en samen te werken. De leidsters geven tijdens het zelfstandig werken lesjes en bieden nieuwe aanbiedingen aan met het materiaal passend bij de ontwikkeling van het kind. De belangrijkste taak van de leidster is het observeren van de kinderen. Aan de hand van de observaties kunnen leerkrachten kinderen stimuleren, motiveren en zodoende helpen bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling.

Kinderen die erg trots zijn op het werk dat ze hebben gedaan kunnen ervoor kiezen om dit werk toe te voegen aan hun eigen werkmap. Deze werkmap wordt zo een zelfgemaakt portfolio met al hun mooiste werkjes over de gehele onderbouwperiode. In principe kunnen ouders twee keer gedurende het jaar met hun eigen kind deze prachtige werkmappen komen bekijken. De werkmappen geven namelijk een heel goed beeld van de ontwikkelingen die de kinderen individueel doormaken op school.

De werkperiode is vrij lang bij ons op school hierdoor zien we bij de kinderen vaak meerdere momenten van diepe concentratie. Als de leidster het gevoel heeft dat de werkperiode te lang duurt voor de kinderen of anderszins onrustig wordt, dan kan de periode onderbroken worden door een korte energizer of ander klassikaal momentje.

9:45

In de klas wordt kenbaar gemaakt dat kinderen vanaf nu ook hun fruithap mogen gaan eten. Sommige kinderen zullen er voor kiezen eerst hun werk af te maken en andere kinderen, die wel toe zijn aan een kleine pauze, zullen daar meteen gebruik van maken. Na het fruithapje mag er ook samen worden gewerkt.

11:15

De kinderen ruimen het werk op of leggen het netjes op een kleedje om later weer mee verder te gaan en maken zich klaar om in de kring te komen zitten. In de kring wordt er een grote verscheidenheid aan lessen gegeven. Vaak zijn er meerdere activiteiten per kring. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op het stimuleren van vaardigheden op het gebied van taal of rekenen, spellen met het materiaal, zang, dans of muziek, een wellevendheidslesje of een algemene les met betrekking op het thema waar op dat moment in de klas aan wordt gewerkt. We beginnen de kring vaak met het tellen van de kinderen en het doornemen van het planbord. Op dit planbord staat welke dag het is, welke maand, welk weer en welke activiteiten er nog zijn later op de dag. Naast alle activiteiten staat er ook een kaartje met daarop een analoge klok. In elke klas is ook een tijdlijn aanwezig van het hele jaar. Elke dag komt er een kaartje aan te hangen dit geeft de kinderen een goed beeld over waar in het jaar we ons bevinden. De kring is het moment van de dag om met iedereen samen bezig te zijn met hetzelfde onderwerp. Ook is dit het moment voor een gezellig kringgesprek, het voorlezen van een mooi prentenboek of om een verjaardag te vieren.

12:00

Na de kring komt onze overblijfjuf de klas binnen en gaat met alle kinderen rustig eten. Wanneer de eerste kinderen klaar zijn mogen zij spelen met het speciale overblijfspeelgoed. Als later alle kinderen uitgegeten en uitgedronken zijn dan neemt de overblijfjuf ze mee naar buiten. Tijdens het buitenspelen wordt de overblijfjuf weer afgewisseld door de leidster zodat zij ook de kinderen nog even kan observeren tijdens dit vrije spelmoment.

13:30

Als alle fietsen, harken, scheppen en al de andere buitenmaterialen weer zijn opgeruimd, gaat de klas weer naar het eigen lokaal of naar het gymlokaal. Twee keer in de week krijgen de kleuters gymles van de gymmeester. Daarnaast gebruiken we het gymlokaal ook voor bijvoorbeeld een dansles, een streeplooples, een toneelles of een workshop zoals bijvoorbeeld een djembé les. Als er werken op het planbord staat, mogen de kinderen, eenmaal in de klas teruggekomen, meteen een werkje pakken.

Naast de activiteiten in de gymzaal worden er ook in de middag soms andere klassikale dingen gedaan in de klas. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld; schrijfdans, een filmpje kijken over het thema wat op dat moment in de klas speelt of een digibordles van 123zing!

14:15

Vanaf dit moment gaan de kinderen zich weer klaar maken om de dag af te sluiten. Ze ruimen hun werk op of laten het liggen om morgen mee door te gaan. Ze werken nog even aan hun eigen (schoonmaak) taakje en zetten hun plant en kleed op de tafel. De leidster sluit de dag vaak af met een kort klassikaal oefeningetje en/of verhaaltje en helpt de kinderen met het uitdelen van al het gemaakte werk van die dag.

14:45

De kinderen nemen afscheid van de leidster. Een aantal kinderen wordt opgehaald door de naschoolse opvang of door de juf/meester van een van de naschoolse activiteiten. Het grootste deel van de kinderen gaat nu weer naar huis. Morgen weer een dag!