Skip to main content

Overblijven (TSO)

Onze school heeft geen continurooster maar alle kinderen kunnen overblijven. Om het overblijven op school goed te organiseren vragen wij een verplichte bijdrage . Met deze bijdrage kunnen wij de vrijwilligers die een vergoeding ontvangen, inhuren. Deze medewerkers zijn in de onderbouw tijdens de pauze een uur bij de kleuters. Ze eten met de kinderen en gaan aansluitend met ze naar buiten. In de midden- en bovenbouw begeleiden de medewerkers het buitenspelen en eten de leerkrachten met de kinderen. De kinderen van de onderbouw eten met de overblijfhulp.

’s Ochtends eten de kinderen op een zelf gekozen moment of samen met de hele groep een kleinigheidje (fruit). De school vraagt de ouders de lunch in een degelijk broodtrommeltje te verpakken en eventuele drankjes in een goed afsluitbare beker mee te geven.

Tussenschoolse Opvang

Vanaf dit schooljaar gaan wij de opzet van de Tussenschoolse Opvang (TSO) wijzigen. Gebruik maken van de TSO is niet langer verplicht. Wanneer u, net als afgelopen schooljaren, gebruik blijft maken van de TSO, ontvangt u hiervoor van de school een rekening die u verplicht bent te voldoen.
U krijgt echter ook de optie om uw kind iedere dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) op te halen om thuis te lunchen. In dat geval betaalt u geen bijdrage voor de TSO. U moet uw kind dan ophalen en terugbrengen conform de grote pauzetijden die gelden op de AMS.

Indien u volgende schooljaar geen gebruik wilt maken van de TSO, moet u dat enkele dagen vóór het begin van het schooljaar, schriftelijk laten weten aan de administratie (administratie@de-ams.nl). Kiest u ervoor om uw kind op school te laten overblijven, dan hoeft u niets te doen. Waarom doen we dit? We merken dat er onduidelijkheid bestaat over ons TSO-aanbod. Door ouders de keuze te geven om te kiezen voor overblijf voor hun kind(eren), wordt het begrijpelijker dat de school de kosten hiervan aan hen in rekening brengt. Vanuit de AMS organiseren wij de TSO zonder winstoogmerk. Maar het mag ons ook geen geld kosten.

Voorwaarden voor wel/geen overblijf:

  • Uw keuze is onherroepelijk voor het betreffende schooljaar;
  • Uw keuze betreft alle schooldagen (m.u.v. de woensdag), u kunt niet kiezen voor dagen wel en dagen geen overblijf;
  • Uw keuze is voor het hele schooljaar;
  • Er is geen mogelijkheid voor restitutie indien u gedurende het schooljaar om welke reden dan ook besluit om geen gebruik meet te maken van de TSO. 

Indien u geen gebruik maat van overblijven op school zijn de haal-en brengtijden als volgt:

  • Willem Witsenstraat van 11.45 tot 12.30 uur om 12.45 uur starten de klassen weer.
  • Albrecht Dürerstraat van 12.00 tot 12.55 uur om 13.00 uur starten de klassen weer.

De bijdrage voor de TSO is de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven, de kosten zijn echter gestegen. Volgend jaar verhogen we daarom de bijdrage met ongeveer 5%. U gaat per kind €210,- betalen voor een schooljaar overblijven. Tijden het overblijven zijn er extra medewerkers voor de lunch (onderbouw), supervisie op het schoolplein en extra sport en spel. 

Tot slot; het kan zijn dat er financiële belemmeringen zijn om gebruik te maken van de TSO. In dat geval treden we graag in overleg om te bespreken wat er wel mogelijk is. Het uitgangspunt van de AMS is dat wij een breed toegankelijke school zijn waarop geen enkel kind wordt uitgesloten.

Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding. Aanvragen bij team Voorzieningen van DWI, tel. 020 3463684