Skip to main content

Stichting tot steun van de AMS

De Stichting tot Steun van de Amsterdamse Montessorischool (“Vriendenstichting”) is in 2008 opgericht door een groep betrokken ouders met als doel te voorzien in additionele financiële spankracht voor onze school. Financiële ondersteuning in de breedst mogelijke zin, bijvoorbeeld een bijdrage voor producties tijdens pleinfeesten of jubilea, extra aandacht voor drama, kunst en cultuur op school, een jaarlijkse bijdrage voor de inrichting van de klaslokalen, nieuwe computers voor de kinderen….het past allemaal binnen de doelstelling van de Vriendenstichting.

Even voorstellen: het nieuwe bestuur

Na een paar stille jaren waarin de Vriendenstichting door omstandigheden slapende was, is er juist voor de zomervakantie een nieuw bestuur aangetreden. Graag stellen wij ons aan u voor:

Paula van Oosten – voorzitter. “Ik zit al veertig jaar in het vak en ben al bijna net zo lang werkzaam als leerkracht in de onderbouw op de AMS. Diverse generaties Amsterdammer(tje)s zijn bij mij hun schooltijd gestart. Ik sta drie dagen in de week voor de klas op de locatie Albrecht Dürerstraat en werk hiernaast een dag per maand als coördinator kunst en cultuur. Als voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor de selectie en uitvoering van de diverse campagnes.”

Paul van der Zalm – secretaris. “Ik heb twee kinderen op school en werk als projectmanager op AI en machine learning trajecten in de ICT. Help ook een handje mee op school als zwembegeleider en leesvader. Als secretaris van de stichting ben ik eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse verslaglegging.”

Arjan van der Linde – penningmeester. “Als fiscalist ben ik veel bezig met de continue versteviging van het fundament van de BV Nederland. Uitstekend onderwijs voor onze kinderen is daarbij sine qua non; ik kan daar via de stichting aan bijdragen met mijn kennis van financiën en fiscaliteit. Heb een dochter op school in de middenbouw en ons zoontje begint de volgende lente in de onderbouw.”

Wat heeft de Vriendenstichting dit jaar bijgedragen?

Onze school is recent overgestapt naar een digitale leeromgeving, vanuit de cloud. Veel van de oude lap- en desktops in de klas voldeden niet meer aan de technische eisen die deze nieuwe omgeving aan de apparatuur stelde. De systemen konden niet worden opgewaardeerd naar het nu noodzakelijke Windows 10, of waar dat wel kon, werden zo langzaam dat de kinderen eerst nog even naar de WC konden, alvorens Rekentuin of Taalzee was opgestart. Dat was natuurlijk niet meer van deze tijd.

De Vriendenstichting heeft daarom in overleg met de directie van de AMS besloten om 20 nieuwe chromebooks te doneren aan school. De meeste van deze chromebooks zijn inmiddels door de school geconfigureerd en voorzien van de benodigde software en apps om in de nieuwe digitale leeromgeving gebruikt te kunnen worden; de kinderen zijn na de zomervakantie met deze nieuwe chromebooks aan de slag gegaan.

Wat gaat de Vriendenstichting in schooljaar 2020-2021 nog meer doen?

Sinds vele jaren ondersteunt de stichting de inrichting van de twaalf klaslokalen van onze school met een financiële bijdrage. De bijdrage wordt besteed naar het vrije inzicht van de docenten. Een nieuwe kerstboom met lampjes en slingers, extra werkmateriaal, een mooi nieuw voorleesboek voor de docent; het zijn maar een paar voorbeelden waaraan de bijdrage kan worden besteed.

Onze vraag

Om de financiële reserves van de Vriendenstichting op peil te houden, opdat we ook in de toekomst onze ondersteunende activiteiten kunnen voortzetten, vragen wij alle ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Klik op de button om eenmalig een donatie aan de Vriendenstichting te doen.

Steun ons!

Wellicht wilt u meer doen, en het fiscale voordeel van de periodieke giftenaftrek aan een ANBI zoals onze Vriendenstichting benutten. Neem dan graag contact op met onze penningmeester om uw wensen discreet door te nemen. De fiscale advies- en notariskosten zijn voor rekening van de Vriendenstichting.

Namens het bestuur en de school, dank voor uw bijdrage en steun!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Paula van Oosten

Oprichting:
16 januari 2008

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer 34292227
RSIN-nummer 8189.24.056

Het bestuur van de stichting:
Voorzitter                     Paula van Oosten (onderwijzeres op de AMS)
Penningmeester         Arjan van der Linde (vader van Ella en Bram)
Secretaris                     Paul van der Zalm (vader van Dara en Martha)

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en krijgt geen onkostenvergoeding. De stichting is onafhankelijk van het bestuur van de AMS. 

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Postadres:
Willem Witsenstraat 14, 1077 AZ Amsterdam

Bankrekeningnummer:
NL81INGB0004640206

Jaarverslagen 2012 t/m 2018:

2018 – link pdf

2017 – link pdf

2016 – link pdf

2015 – link pdf

2014 – link pdf