Skip to main content

Huishoudelijke zaken

Andere achternaam

Wanneer u een andere achternaam dan uw kind heeft, wilt u dan bij alle correspondentie naar school de naam en familienaam van uw kind vermelden? Dit is van belang voor onze administratie.

Auto’s en school

Er kunnen legitieme redenen zijn om een kind per auto naar school te brengen. Helaas leidt dat wel vaak tot onveilige situaties rondom de school. Dubbelgeparkeerde auto’s belemmeren bijvoorbeeld het zicht op ander verkeer, zowel voor de andere automobilisten als voor de fietsende ouders en kinderen. Juist bij het in- en uitgaan van de school is goed zicht van groot belang. Uit een onderzoek naar de verkeersveiligheid in de buurt wordt foutparkeren als een van de belangrijkste oorzaken van onveilige situaties genoemd.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft de scholen meegedeeld dat zij vaker en strenger zal controleren op foutparkeren rond het in- en uitgaan van de basisscholen.

Buitenspelen

De kinderen spelen iedere dag wel een keer buiten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind altijd een jas bij zich heeft, ook wanneer u uw kind met de auto naar school brengt.

Tijdens het buiten spelen kunnen de kinderen zich vrij bewegen. Speelgoed als skateboards, fietsen en skeelers etc. zijn niet toegestaan bij het buiten spelen.

Fietsen

Het is goed om kinderen vertrouwd te maken met fietsen in het verkeer, zeker in een grote stad als Amsterdam. We juichen het dus toe als kinderen zelf naar school fietsen. Zorg er wel voor dat de fietsen in de rekken op het trottoir geplaatst worden. Op de schoolpleinen mag niet gefietst worden. 

Fietsen worden (op eigen risico) gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Schade of diefstal wordt niet door de school vergoed. Het is verstandig de fiets na schooltijd weer mee naar huis te nemen.

Wilt u a.u.b. geen fietsen plaatsen voor het open te schuiven deel van het groene hek. Daar moeten ook de hulpdiensten vanaf de weg over de stoep naar het schoolplein door kunnen rijden.

Gevonden voorwerpen

Bij de benedeningang van de Willem Witsenstraat staat een grote rode kist en bij de ingang van de Albrecht Dürerstraat staat een grote mand. Hierin worden alle gevonden voorwerpen gedaan die niet van een naam zijn voorzien. In het kamertje van de conciërge Dick op de Willem Witsenstraat liggen de kleine dingen, zoals sleutels, horloges e.d. Waardevolle gevonden voorwerpen worden bewaard bij Nina van de administratie.

Wanneer uw kind iets kwijt is, kunt u hier zoeken of bij de leerkracht informeren. Regelmatig (meestal voor een vakantie) stallen wij alles uit. Alles wat dan nog overblijft, gaat naar een goed doel.

Gymtas

Geef uw kind een gymtas mee in de kleur van de klas, voorzien van naam, met daarin:

 • een donkerblauw of zwart gympak of een wit shirt en een donkerblauw of zwart broekje
 • soepele witte gympen met een ruwe zool, deze zool mag niet zwart zijn

Wij adviseren u uw kind ‘gemakkelijke’ kleren te laten dragen, graag alles voorzien van de naam van het kind. De gymtas moet regelmatig mee naar huis genomen worden zodat de inhoud gewassen kan worden.

Let er ook op dat de gymschoenen passen; kindervoeten groeien snel!

De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of objecten tijdens de gymnastiekles. Het lokaal wordt door drie scholen en diverse sportverenigingen gebruikt. 

Hoofdluis

Luizenprotocol

Hoofdluis komt helaas ook op onze school voor. In samenwerking met de klassenouders wordt er voor en na elke vakantie per klas een hoofdluiscontrole gedaan door de zogenaamde luizenouders.

Bij hoofdluis krijgt uw kind een brief mee met advies voor behandeling. Als bij uw kind lopende luizen worden geconstateerd, wordt u onmiddellijk gebeld om uw kind van school te halen. Uw kind mag pas weer naar school als het behandeld is. De andere ouders uit de klas worden gewaarschuwd d.m.v. een brief en hoofdluisalarmbordje. Bij blijvende hoofdluis in een gezin kan gerichte hulp van de GGD worden ingeroepen.

Wij raden u aan uw kind zelf elke week te controleren.

Medicijngebruik

De leerkrachten willen het graag weten als uw kind voor een korte of langere periode medicijnen moet gebruiken. Zij stellen het op prijs wanneer u uw kind de medicijnen zoveel mogelijk thuis toedient.

Mobiele telefoons en Smartwatches op school

Regels voor de mobiele telefoons en smartwatches:

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon of een smartwatch bij zich. Dit is natuurlijk logisch en heel handig voor de communicatie met u als ouder voor en na schooltijd. Tijdens schooltijd is het niet toegestaan de telefoon te gebruiken en daarom hebben wij een aantal schoolregels opgesteld. Wij verzoeken u om dit ook met uw kind te bespreken.

Schoolregels mobiele telefoongebruik:

 • De telefoon/smartwatch wordt uitgezet als het kind op school is.
 • De telefoon/smartwatch wordt opgeborgen op een door de leerkracht aangewezen plek.
 • De school draagt geen verantwoordelijkheid voor zoekraken, schade aan, of
  diefstal van de telefoon/smartwatch.
Noodgevallen

Als uw kind bij ons op school komt, krijgt het een formulier mee naar huis. Hierop vragen wij u onder meer telefoonnummers voor noodgevallen, huisarts en gebruik van medicijnen in te vullen. Dit formulier gaat in een dossier en wordt in geval van nood gebruikt.

Wilt u veranderingen in deze gegevens zo snel mogelijk aan de administratie van school doorgeven? 

Ophalen door een ‘onbekende’

Wanneer u uw kind door iemand van school laat halen, die waarschijnlijk onbekend is bij de leerkrachten, is het prettig als u dit voor schooltijd doorgeeft aan de groepsleerkracht. In de onderbouw liggen schriftjes om dergelijke boodschappen te melden.

Pleingebruik

Regels voor veiligheid op het plein

Tot een half uur na schooltijd is voetballen, basketballen, fietsen en steppen op het plein voor de school niet toegestaan. 

Deze schoolregel is voor de veiligheid van uitgaande kinderen en de mensen die de kinderen ophalen. De kinderen mogen pas na half vier, of op woensdag na 13.00 uur, dus als de grootste drukte van afhalen voorbij is, het plein weer gebruiken voor voetbal etc. De voetbalveldjes kunnen vanaf 15:00 uur wel gebruikt worden, maar dan moeten de kinderen natuurlijk wel opletten waar ze de bal heen trappen.

Fietsen stallen gebeurt beslist niet voor of tegen de opengaande hekken.

Als er veel fietsen aan de hekken vastgemaakt zijn of als er bakfietsen voor staan, wordt de doorgang voor nooddiensten erg bemoeilijkt. Parkeer de fietsen daarom zo veel mogelijk in de rekken.

Schoolgezondheidszorg

Het Ouder en Kindcentrum van de GGD waaronder onze school valt, is gevestigd aan de Theophile de Bockstraat 100E. Telefoon: 020 555 5804 . U kunt met vragen over de gezondheid van uw kind terecht bij de schoolarts.

Elk jaar worden er groepen kinderen onderzocht en ingeënt. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld.

Kinderen met een besmettelijke ziekte, waaronder impetigo en roodvonk, mogen niet naar school. Geeft u de school dan wel even door om welke besmettelijke ziekte het gaat.

Schoolbenodigdheden

Peuters en onderbouw

 • een plantje in een potje voor op tafel 
 • wanneer uw kind laarzen draagt, geeft u het dan een paar pantoffels met een stroeve zool mee
 • jassen, tassen, mutsen, gympen e.d. voorzien van naam.

Middenbouw

 • een plantje in een potje voor op tafel 
 • wanneer uw kind regenlaarzen draagt, geeft u het dan een paar pantoffels mee
 • een stevige gymtas in de kleur van de klas (geen plastic tas)
 • een etui met rits zonder inhoud (geen doos)

Bovenbouw

 • een plantje in een potje voor op tafel 
 • een stevige gymtas in de kleur van de klas (geen plastic tas)
 • een etui met rits (geen doos)
 • een potlood HB
 • een blauw of zwart schrijvende gelpen of vulpen (geen balpen)
 • gum
 • een 23-rings multomap
Schoolzwemmen (groep 4)

start:  januari 2021
eind:  juli 2021
Gezocht: ouders voor de begeleiding van de groep

De kinderen gaan onder begeleiding van de gymleerkracht en twee hulpouders  naar het De Mirandabad.

Om de kinderen goed in te kunnen delen moeten zij allemaal een kopie van hun hoogste zwemdiploma mee nemen. De kopietjes moeten worden ingeleverd bij de eigen leerkrachten, die ze vervolgens meegeven aan de gymleerkracht. Kinderen zonder (kopie van) een diploma beginnen automatisch in het ondiepe bad. Het omkleden kost meestal erg veel tijd. Denk aan gemakkelijke, losse kleding (geen maillot, strakke leggings).

Hulpouders kunnen zich inschrijven op de lijst aan de kelderdeur (begane grond W.W.straat). De kinderen nemen hun badkleding (zwembroek, bikini of badpak) en handdoek mee in een stevige, grote tas (bijvoorbeeld een herbruikbare boodschappentas).  We zwemmen dit jaar helemaal tijdens schooltijd. Uw kind kan dus op de gewone tijd naar school. Het busvervoer is geregeld.  De hulpouders gaan mee met de bus, houden toezicht bij de kleedkamers en helpen bij het opbergen van de kleding. Een leuke manier om eens een les schoolzwemmen op het droge mee te maken. De zwemdata staan in de kalender.

In de weken voorafgaand aan het kledingzwemmen (bijvoorbeeld Survivalzwemmen) krijgen alle kinderen een brief van het bad. Ook voorafgaand aan het afzwemmen krijgen kinderen die in aanmerking komen voor het afzwemmen een brief. Er zijn dus geen vaste data voor afzwemmen.

Sieraden

De leerkrachten van de peuters en kleuters willen graag dat er op school geen sieraden worden gedragen. Voor de midden- en bovenbouw geldt dat voor de veiligheid van de kinderen ze tijdens de gymlessen GEEN sieraden mogen dragen. Kettingen, armbandjes, ringen, grote oorbellen, horloges, e.d. worden voor de les centraal verzameld en na de les weer teruggegeven.

In geen geval is de school aansprakelijk voor kwijtgeraakte sieraden.

Traktaties

Jarig zijn is een hele  belevenis voor kinderen. En een traktatie op school uitdelen ook. Jarige kinderen mogen dat in hun eigen klas doen en gaan vervolgens met een vriendje of vriendinnetje de klassen langs met een traktatie voor de leerkrachten. Deze schrijven of tekenen dan iets op een verjaardagskaart of laten het jarige kind een plaatje uitzoeken.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u een leuke traktatie wilt uitzoeken, niet te zoet en niet teveel. Liever geen speelgoed! Vooral geen grote zakken chips of snoep. Lollies, toverballen en kauwgum mogen op school niet worden gegeten en daarom zijn ze als traktatie niet geschikt. Wij adviseren u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind om te vragen of er kinderen in de klas zijn met voedselallergieën of een speciaal dieet. Als uw kind allergisch is voor veel voorkomende voedingsstoffen, is het raadzaam een eigen trommeltje met traktaties bij de leerkracht neer te zetten.

Verslag

De leerkrachten nodigen de ouders van kinderen van vijf jaar en ouder twee keer per jaar uit voor de bespreking van de voortgang van het  kind aan de hand van een gespreksformulier (oktober) en een schriftelijk verslag (juni). De leerkrachten schrijven dit verslag voor de ouders. Ouders kunnen het verslag met hun kind bespreken, maar het is op zich niet de bedoeling dat de kinderen het verslag zelf lezen. Ouders van vierjarigen krijgen één keer per jaar een mondeling verslag.

Ook tussentijds kunnen zowel de leerkracht als de ouders het initiatief nemen tot een voortgangsbespreking, indien daar behoefte aan bestaat. Zulke afspraken vinden dan na schooltijd plaats. Als een kind extra aandacht nodig heeft, wordt dit met de ouders besproken.