Skip to main content

Nieuwsbrief juni 2021

Beste ouders,

Door het zomerse weer realiseren we ons opeens dat het schooljaar alweer richting de zomervakantie gaat. Voor het zover hebben we nog van alles op het programma staan. De Hortus, de boerderijbezoeken, het groep 8 eindtoneel maar tussendoor wordt er uiteraard ook nog hard gewerkt in alle groepen. De meeste ouders zullen inmiddels het verslaggesprek met de leerkracht gehad hebben. Ook deze ronde is het zoveel mogelijk digitaal gegaan wat er in elk geval voor heeft gezorgd dat het allemaal door kond gaan. We hopen dat de gesprekken naar tevredenheid verlopen zijn.

Waar ik u allemaal van harte voor wil uitnodigen is de online Bestuursouderavond op donderdag 10 juni a.s. om 19.30 uur (tot +/- 21.00 uur). Op de jaarlijkse bestuursouderavond staan een aantal onderwerpen geagendeerd waaronder de vergroening en verbouwing van het schoolplein aan de Willem Witsenstraat, aanpassingen aan het gebouw, de besteding van de ouderbijdragen e.d.

Het leukste deel van de avond wordt verzorgd door Simone Davies. We zijn heel blij dat Simone, auteur van o.a. het boek ‘Montessori voor thuis’ onze gastspreker is. Simone heeft een aantal boeken geschreven over het opvoeden van kinderen vanuit de montessorivisie en is eigenaar van een montessorispeelgroep in Amsterdam voor jonge kinderen. De boeken zijn in het Nederlands maar ook in het Engels te verkrijgen. Een leuk detail is dat de kinderen van Simone ook op De AMS hebben gezeten maar dat is alweer heel lang geleden.

U kunt zich aanmelden bij Nina; nina@de-ams.nl
o.v.v. aanmelding Bestuursouderavond 10 juni a.s. U krijgt van Nina dan een link toegestuurd.

We hopen u allemaal digitaal te mogen verwelkomen. Het is voor ons prettig als u zich zo snel mogelijk inschrijft.

Met vriendelijke groet,


Marjolein Spaargaren
Directeur De AMS

MR verkiezingsuitslag

Met een overtuigende hoeveelheid stemmen is gekozen voor Daphne van der Houwen, een oud-Montessori leerling, getrouwd met Marnix, en moeder van Valerie (groep 2, OD) en Olivia (voorschool AMS).

De komende jaren wil zij graag als lid van de MR meepraten over het beleid en de plannen van de AMS. Als lid van de MR zal zij haar kennis en ervaring inzetten om de kwaliteit van de AMS te bewaken en mee te denken over hoe de AMS omgaat met actuele thema’s zoals kansengelijkheid en passend onderwijs.

We willen alle ouders – en dat waren er ongeveer 150 – hartelijk bedanken voor het uitbrengen van hun stem.
Daphne willen we uiteraard feliciteren en ook hartelijk bedanken voor haar aanmelding voor deze verkiezing en bij voorbaat voor haar inzet in onze MR!

Ons schoolplein wordt groen in de herfst!

Goed nieuws! Het definitief ontwerp voor het schoolplein is goedgekeurd en dat betekent dat we echt van start kunnen. Samen met de Willemsparkschool gaan we het schoolplein groener, educatiever, mooier, spannender en duurzamer maken. Het wordt een uitdagende en uitnodigende speelplek voor onze kinderen.

De renovatie wordt voor een groot gedeelte betaald uit subsidie van de gemeente. De scholen zelf leggen ook een aanzienlijk deel bij. We verwachten medio oktober te starten met de werkzaamheden.

Om het schoolplein te voorzien van extra’s zoals mooie speeltoestellen en moestuinen zoeken we nog sponsoren. Wellicht dat we daarvoor in de nabije toekomst met de kinderen een actie gaan organiseren. En als jullie suggesties hebben over sponsoring (particulier of als bedrijf) dan horen wij dat uiteraard graag. Jullie kunnen een e-mail sturen aan caroline@de-ams.nl

Hieronder het ontwerp van Smartland van het nieuwe schoolplein. Bij het ontwerp is bijzonder goed nagedacht over de aansluiting bij onze monumentale schoolgebouwen van Herzberger. Wij zijn nu al heel trots op ons mooie nieuwe plein!

Nieuws uit de onderbouw

In deze laatste periode van de meivakantie tot de zomervakantie doen de kinderen nog een paar leuke activiteiten. Moussé uit Senegal laat de kinderen in drie lessen kennis maken met de djembé: een vaasvormige trommel waarmee je verrassend veel verschillende klanken kunt maken. Alle kinderen krijgen hun eigen djembé om op te trommelen en leren van Moussé een paar simpele ritmes en manieren waarop je op de djembé kunt trommelen. Wasa Wasa Yeah!!

In de kosmische lessen besteden we aandacht aan kriebelbeestjes: oorwormen, pissebedden, duizendpoten, slakken, bijen, hommels, vliegen, noem ze maar op. De kinderen zijn er vol van. Op het schoolplein wordt fanatiek naar kriebelbeestjes gezocht en worden vergrootglazen en boeken naar het schoolplein gezeuld om de gevonden diertjes goed te kunnen determineren en bestuderen. Om deze interesse nog eens extra aan te wakkeren, gaan de klassen ook op een uitje (eindelijk weer!) naar de Hortus Botanicus van Amsterdam. In groepjes van vier gaan de kinderen onder leiding van een gids op zoek naar allerlei kriebelbeestjes: onder de takken, stenen en tussen de plantjes wordt gezocht maar ook de vijver wordt uitgebreid bestudeerd. Het is ongelooflijk wat er allemaal te vinden is! Er zijn ook bijenkorven in de Hortus waar je goed kunt zien hoe de bijen af en aan vliegen. De kinderen mogen de honing die de bijen maken ook proeven!

Het zijn alweer de laatste paar weken voordat ze zomervakantie begint en we afscheid gaan nemen van onze oudste groepers. Op woensdag 7 juli zullen we onder schooltijd met de klassen een afscheidsfeestje vieren. Voor de kinderen die na de zomervakantie naar de middenbouw gaan is er na schooltijd nog een extra verrassing. De ouders van die kinderen zullen hier binnenkort nog meer informatie over krijgen.

Nieuws uit de middenbouw

In deze laatste weken (het zijn er nog maar vijf!) hebben we nog veel leuke dingen gepland: Na een geslaagde buitenschoolreis naar de boerderij krijgen de klassen van Quien/Sanne en Pauline/Caroline nog een paar toneellessen en het plastic project voor alle klassen gaat ook door. De laatste week staat natuurlijk helemaal in het teken van afscheid en schoonmaak.
(zie foto’s boerderijbezoek)

Tijdens dit project gaan de kinderen een eiland maken waar een plastic fantasie stad op wordt gebouwd. In de zee is een eiland ontstaan van plastic en door de ophoping van al dit plastic groeit er een stad in allerlei bijzondere, grillige vormen. Misschien groeien er ook wel plastic bomen uit het eiland of monsters in de stad verstopt? Alles kan. De kinderen zijn vrijuit om hun eigen fantasie te gebruiken.

In de introductieles hebben de kinderen deze week informatie gekregen over de plastic soep in de oceaan, wat de oorzaak is, of er en oplossing is en wat je met plastic kan doen.

Aanstaande week starten we dan met het ontwerpen en samenstellen van de eilanden. En daar hebben we natuurlijk plastic voor nodig! Alles het liefst in allerlei verschillende kleuren. Zo divers mogelijk en uiteraard schoongemaakt.

  • Dikker en dunner plastic in allerlei kleuren
  • Flessen met etiket erop
  • Doppen
  • Bakjes
  • Fruitnetjes
  • Bubbeltjesplastic
  • (Witte) plastic zakjes
  • Grote plastic stukken zoals flessen en kleine plastic stukken zoals dopjes

Nieuws uit de bovenbouw

Afscheid groep acht
De kinderen uit groep acht zijn druk bezig met het voorbereiden van hun afscheidstoneelstuk. Zij worden hierin begeleid door Sharon Merk. De afscheidsavond staat in principe gepland op woensdag 7 juli, maar voor de zekerheid hebben we ouders van groep 8 gevraagd ook donderdag 8 juli vrij te houden in hun agenda. We weten nu nog niet wat er tegen die tijd voor versoepelingen zijn en in geval van nood kunnen we dan ook op donderdag 8 juli nog een voorstelling inplannen.
Door alle coronamaatregelen is het dit jaar voor oud-leerlingen helaas niet mogelijk om naar de voorstelling te komen kijken.

Schooltuinen
De kinderen uit groep zes gaan iedere woensdag naar de schooltuinen. Inmiddels is de eerste oogst al binnen en hadden ze allemaal een heerlijk kropje sla. Zij zullen tot aan de zomervakantie naar de schooltuinen gaan en na de zomervakantie starten ze direct in de eerste week weer. De lessen gaan meestal door tot oktober.

Kosmisch onderwijs
We zijn voor de meivakantie gestart met de lessen over de Vikingen, met dit thema sluiten we dit jaar van kosmische lessen ook af. Aan bod komen onderwerpen als schepen, vissen, bomen en natuurlijk de Vikingen zelf.

Evaluatie oudertevredenheidspeiling 2020-21

Allereerst hartelijk dank voor jullie bijdrage! En we zijn blij met ons rapportcijfer; een mooie 7,9!
Het totaal aantal respondenten was 252, waarmee het responspercentage kwam op 40%. Daarmee hebben we voldoende respons voor een representatief beeld van wat ouders vinden van onze school. Zodoende kunnen wij ook aan de hand van de inhoud van deze peiling onze kwaliteit op het gebied van zorg en begeleiding, onderwijs, communicatie, doorstroom naar het VO en de sociale veiligheid verbeteren ofwel borgen.

Op vrijwel alle onderdelen zijn we ruim voldoende beoordeeld. Er wordt over het algemeen positief gesproken over de AMS. Ouders zijn tevreden over de informatieverstrekking via nieuwsbrieven maar iets minder blij met de frequentie en inhoud van de ouderavonden. Hopelijk zal volgend jaar alles weer normaal georganiseerd kunnen worden en rekenen we op een massale opkomst! Veel positieve reacties kregen we op hoe wij op school aandacht besteden aan normen en waarden, taal, rekenen en kosmisch onderwijs. Iets minder goed beoordeeld is het aanbod voor vergroten van de digitale vaardigheden en wetenschap en techniek. Dat zijn inderdaad twee gebieden die –net als die van de andere vakken- volop in ontwikkeling zijn.

Ouders zijn ook positief over de begeleiding van kinderen met extra zorg door de leerkracht, de remedial teacher en de intern begeleider. Enig minpuntje is dat ouders dan ook graag nog iets betere adviezen zouden willen krijgen over hoe zij de kinderen zelf ook kunnen begeleiden. Dat houdt dan ook verband met de volgende zaken: Ouders ervaren dat de school niet voldoende informeert over en ouders betrekt bij de extra begeleiding. Uiteraard nemen wij de opmerkingen die hierbij geplaatst zijn mee in onze evaluatie! Overigens is de score 2,86 waar bij een score van 3,00 al een voldoende resultaat behaald is. De begeleiding naar het vervolgonderwijs zou ook iets verbeterd kunnen worden, zo zien wij in de uitkomst (2,69).

De sociale veiligheid wordt goed beoordeeld; kinderen voelen zich veilig in de klas en op het plein en de school reageert adequaat als er problemen zijn tussen kinderen (3,20). Het luisterteam mag nog wat meer reclame voor zichzelf maken. Op school zien wij wel dat de kinderen goed weten bij wie zij kunnen aankloppen voor een luisterend oor.

Bij de vragenlijst was ook ruimte voor opmerkingen. Opvallend was dat ouders dit jaar meer dan voorheen hebben ervaren dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van wat hun kinderen op school doen, leren en wat er precies in de klas gebeurt. Hoogstwaarschijnlijk zijn de lockdowns en het niet in de school aanwezig kunnen zijn van ouders hieraan debet, maar wij zullen alles goed evalueren en zoveel mogelijk adviezen meenemen in onze verbeterplannen.

Overigens denken wij dat we met onze padlets, nieuwsbrieven, Parroberichten en fotoreportages toch al wel een goeie slag geslagen hebben!